سامانه ابری امن آتین

سامانه ابری امن آتین
دسته بندی :
توضیحات محصول

این سامانه، یک سامانه امن ابری می باشد ، به این صورت که برای کاربر یک لایه انتزاعی از دسترسی به منابع و سرویس ها بصورت امن ایجاد می کند ، به طوری که کاربر برای دسترسی به این منابع و سرویس ها حتما باید از این لایه انتزاعی عبور کند. در این لایه با استفاده از معماری امنیتی بیان شده در قسمت قبل سطح امنیت تا استاندارد های مورد نیاز بالا برده شده است. این لایه انتزاعی امن متشکل از قسمت های زیر است : • سرویس احراز هویت و مجوز دسترسی برای کاربر که مجوز ورود و همچنین مجوز استفاده از سرویس ها را برای کاربران فراهم می کند. • ارائه سرویس های امنیتی بر اساس ماژول سخت افزاری امن مبتنی بر ابر که در قسمت قبل توضیح داده شد • سرویس رایانشی که دسترسی به منابع رایانشی را برای کاربر ایجاد می کند. • برنامه کاربردی در سمت دستگاه آتین که وظیفه ارتباط با سرویس های بیان شده را خواهد داشت